Discrete Semiconductor


2SB764E B764 TO-92L Triode Transistor 1A/50V/0.9W

0.71 0.71 0.71 USD lot(20 pcs)

2SC1623 L6 SOT-23 Triode Transistor NPN 50V/100mA

0.41 0.41 0.41000000000000003 USD lot(20 pcs)

2SC1623 L6 SOT-23 Triode Transistor NPN 50V/100mA
0.41 0.41 0.41000000000000003 USD

2SC1623 L6 SOT-23 Triode Transistor NPN 50V/100mA

0.41 0.41 0.41000000000000003 USD lot(20 pcs)

2SC1623 L6 SOT-23 Triode Transistor NPN 50V/100mA
0.41 0.41 0.41000000000000003 USD

2SC1815 TO-92 Triode Transistor NPN 50V/150mA

0.41 0.41 0.41000000000000003 USD lot(20 pcs)

2SC1815 TO-92 Triode Transistor NPN 50V/150mA
0.41 0.41 0.41000000000000003 USD

2SC2328A TO-92L Triode Transistor 0.03A/20V

0.59 0.59 0.59 USD lot(20 pcs)

2SC2383 TO-92L Triode Transistor NPN 160V/1A

0.53 0.53 0.53 USD lot(5 pcs)

2SC2412 BR SOT-23 Triode Transistor NPN 50V/150mA

0.41 0.41 0.41000000000000003 USD lot(20 pcs)

2SC2412 BR SOT-23 Triode Transistor NPN 50V/150mA
0.41 0.41 0.41000000000000003 USD

2SC2482 TO-92L Triode Transistor NPN 0.1A/300V

0.71 0.71 0.71 USD lot(20 pcs)

2SC2873 MY SOT-89 Triode Transistor NPN 50V/2A

0.60 0.60 0.6 USD lot(5 pcs)

2SC4672 SOT-89 DKR Triode Transistor NPN 50V/2A

0.41 0.41 0.41000000000000003 USD lot(5 pcs)

2SC4672 SOT-89 DKR Triode Transistor NPN 50V/2A
0.41 0.41 0.41000000000000003 USD

2SD1664 DAR SOT-89 Triode Transistor NPN 32V/1A

0.33 0.33 0.33 USD lot(5 pcs)

2SD2098 AHR SOT-89 Triode Transistor NPN 20V/5A

0.62 0.62 0.62 USD lot(5 pcs)

2SD2391 SOT-89 DT Triode Transistor NPN 60V/2A

0.56 0.56 0.56 USD lot(5 pcs)

2SD667 TO-92L Triode Transistor 0.8A

0.53 0.53 0.53 USD lot(20 pcs)

2SD965A SOT-89 Triode Transistor NPN 30V/5A SMD

0.47 0.47 0.47000000000000003 USD lot(5 pcs)

2SD965A SOT-89 Triode Transistor NPN 30V/5A SMD
0.47 0.47 0.47000000000000003 USD

2SB764E B764 TO-92L Triode Transistor 1A/50V/0.9W

0.71 0.71 0.71 USD lot(20 pcs)

2SC1623 L6 SOT-23 Triode Transistor NPN 50V/100mA

0.41 0.41 0.41000000000000003 USD lot(20 pcs)

2SC1623 L6 SOT-23 Triode Transistor NPN 50V/100mA
0.41 0.41 0.41000000000000003 USD

2SC1623 L6 SOT-23 Triode Transistor NPN 50V/100mA

0.41 0.41 0.41000000000000003 USD lot(20 pcs)

2SC1623 L6 SOT-23 Triode Transistor NPN 50V/100mA
0.41 0.41 0.41000000000000003 USD

2SC1815 TO-92 Triode Transistor NPN 50V/150mA

0.41 0.41 0.41000000000000003 USD lot(20 pcs)

2SC1815 TO-92 Triode Transistor NPN 50V/150mA
0.41 0.41 0.41000000000000003 USD

2SC2328A TO-92L Triode Transistor 0.03A/20V

0.59 0.59 0.59 USD lot(20 pcs)

2SC2383 TO-92L Triode Transistor NPN 160V/1A

0.53 0.53 0.53 USD lot(5 pcs)

2SC2412 BR SOT-23 Triode Transistor NPN 50V/150mA

0.41 0.41 0.41000000000000003 USD lot(20 pcs)

2SC2412 BR SOT-23 Triode Transistor NPN 50V/150mA
0.41 0.41 0.41000000000000003 USD

2SC2482 TO-92L Triode Transistor NPN 0.1A/300V

0.71 0.71 0.71 USD lot(20 pcs)

2SC2873 MY SOT-89 Triode Transistor NPN 50V/2A

0.60 0.60 0.6 USD lot(5 pcs)

2SC4672 SOT-89 DKR Triode Transistor NPN 50V/2A

0.41 0.41 0.41000000000000003 USD lot(5 pcs)

2SC4672 SOT-89 DKR Triode Transistor NPN 50V/2A
0.41 0.41 0.41000000000000003 USD

2SD1664 DAR SOT-89 Triode Transistor NPN 32V/1A

0.33 0.33 0.33 USD lot(5 pcs)

2SD2098 AHR SOT-89 Triode Transistor NPN 20V/5A

0.62 0.62 0.62 USD lot(5 pcs)

2SD2391 SOT-89 DT Triode Transistor NPN 60V/2A

0.56 0.56 0.56 USD lot(5 pcs)

2SD667 TO-92L Triode Transistor 0.8A

0.53 0.53 0.53 USD lot(20 pcs)

2SD965A SOT-89 Triode Transistor NPN 30V/5A SMD

0.47 0.47 0.47000000000000003 USD lot(5 pcs)

2SD965A SOT-89 Triode Transistor NPN 30V/5A SMD
0.47 0.47 0.47000000000000003 USD