Optocouplers


ADI ADUM1250ARZ SOIC-8 Optocouplers

2.47 2.47 2.47 USD Piece

ADI ADUM1250ARZ SOIC-8 Optocouplers
2.47 2.47 2.47 USD

BPC-817S SOP-4 C Gear Optocouplers

0.07 0.07 0.07 USD Piece

BPC-817S SOP-4 C Gear Optocouplers
0.07 0.07 0.07 USD

Broadcom ACPL-054L-500E SOIC-8 Optocouplers 1MBd

2.80 2.80 2.8000000000000003 USD Piece

Broadcom ACPL-054L-500E SOIC-8 Optocouplers 1MBd
2.80 2.80 2.8000000000000003 USD

Broadcom ACPL-244-560E SOIC-16 Optocouplers

1.39 1.39 1.3900000000000001 USD Piece

Broadcom ACPL-244-560E SOIC-16 Optocouplers
1.39 1.39 1.3900000000000001 USD

ADI ADUM1250ARZ SOIC-8 Optocouplers

2.47 2.47 2.47 USD Piece

ADI ADUM1250ARZ SOIC-8 Optocouplers
2.47 2.47 2.47 USD

BPC-817S SOP-4 C Gear Optocouplers

0.07 0.07 0.07 USD Piece

BPC-817S SOP-4 C Gear Optocouplers
0.07 0.07 0.07 USD

Broadcom ACPL-054L-500E SOIC-8 Optocouplers 1MBd

2.80 2.80 2.8000000000000003 USD Piece

Broadcom ACPL-054L-500E SOIC-8 Optocouplers 1MBd
2.80 2.80 2.8000000000000003 USD

Broadcom ACPL-244-560E SOIC-16 Optocouplers

1.39 1.39 1.3900000000000001 USD Piece

Broadcom ACPL-244-560E SOIC-16 Optocouplers
1.39 1.39 1.3900000000000001 USD