Optocouplers


ADI ADUM1250ARZ SOIC-8 Optocouplers

2.52 2.52 2.52 USD Piece

ADI ADUM1250ARZ SOIC-8 Optocouplers
2.52 2.52 2.52 USD

BPC-817S SOP-4 C Gear Optocouplers

0.07 0.07 0.07 USD Piece

BPC-817S SOP-4 C Gear Optocouplers
0.07 0.07 0.07 USD

Broadcom ACPL-330J-500E SOIC-16 Optocouplers 1.5A IGBT Driver

3.53 3.53 3.5300000000000002 USD Piece

Broadcom ACPL-C87AT-500E SOIC-8 Optocouplers

11.20 11.20 11.200000000000001 USD Piece

Broadcom ACPL-C87AT-500E SOIC-8 Optocouplers
11.20 11.20 11.200000000000001 USD

ADI ADUM1250ARZ SOIC-8 Optocouplers

2.52 2.52 2.52 USD Piece

ADI ADUM1250ARZ SOIC-8 Optocouplers
2.52 2.52 2.52 USD

BPC-817S SOP-4 C Gear Optocouplers

0.07 0.07 0.07 USD Piece

BPC-817S SOP-4 C Gear Optocouplers
0.07 0.07 0.07 USD

Broadcom ACPL-330J-500E SOIC-16 Optocouplers 1.5A IGBT Driver

3.53 3.53 3.5300000000000002 USD Piece

Broadcom ACPL-C87AT-500E SOIC-8 Optocouplers

11.20 11.20 11.200000000000001 USD Piece

Broadcom ACPL-C87AT-500E SOIC-8 Optocouplers
11.20 11.20 11.200000000000001 USD