Temperature Humidity Sensor


AM1011 Digital Temperature and Humidity Sensor

6.02 6.02 6.0200000000000005 USD Piece

AM1011 Digital Temperature and Humidity Sensor
6.02 6.02 6.0200000000000005 USD

AM2011 Temperature and Humidity Sensor Capacitor Module

8.70 8.70 8.700000000000001 USD Piece

AM2011 Temperature and Humidity Sensor Capacitor Module
8.70 8.70 8.700000000000001 USD

AM2122 Capacitive Digital Temperature and Humidity Sensor

5.02 5.02 5.0200000000000005 USD Piece

AM2311 Digital and Humidity Temperature Sensor Module

6.02 6.02 6.0200000000000005 USD Piece

AM2311 Digital and Humidity Temperature Sensor Module
6.02 6.02 6.0200000000000005 USD

AM2315 I2C Digital Signal Output Temperature and Humidity Module

25.08 25.08 25.080000000000002 USD Piece

DFN-6 SHT20 Digital Temperature and Humidity Sensor

2.01 2.01 2.0100000000000002 USD Piece

DFN-6 SHT20 Digital Temperature and Humidity Sensor
2.01 2.01 2.0100000000000002 USD

AM1011 Digital Temperature and Humidity Sensor

6.02 6.02 6.0200000000000005 USD Piece

AM1011 Digital Temperature and Humidity Sensor
6.02 6.02 6.0200000000000005 USD

AM2011 Temperature and Humidity Sensor Capacitor Module

8.70 8.70 8.700000000000001 USD Piece

AM2011 Temperature and Humidity Sensor Capacitor Module
8.70 8.70 8.700000000000001 USD

AM2122 Capacitive Digital Temperature and Humidity Sensor

5.02 5.02 5.0200000000000005 USD Piece

AM2311 Digital and Humidity Temperature Sensor Module

6.02 6.02 6.0200000000000005 USD Piece

AM2311 Digital and Humidity Temperature Sensor Module
6.02 6.02 6.0200000000000005 USD

AM2315 I2C Digital Signal Output Temperature and Humidity Module

25.08 25.08 25.080000000000002 USD Piece

DFN-6 SHT20 Digital Temperature and Humidity Sensor

2.01 2.01 2.0100000000000002 USD Piece

DFN-6 SHT20 Digital Temperature and Humidity Sensor
2.01 2.01 2.0100000000000002 USD