Capacitors


muRata 0402 SMD Capacitor 2nH 900mA ±0.3nH

1.15 1.15 1.1500000000000001 USD lot(100 pcs)

muRata 0402 SMD Capacitor 2nH 900mA ±0.3nH
1.15 1.15 1.1500000000000001 USD

muRata 0402 SMD Capacitor 3.0nH 800mA ±0.3nH

0.64 0.64 0.64 USD lot(100 pcs)

muRata 0402 SMD Capacitor 50V ±0.1 COG (3 Variants)

0.97 0.97 0.97 USD lot(100 pcs)

muRata 0402 SMD Capacitor 50V ±0.25pF COG (2 Variants)

0.92 0.92 0.92 USD Piece

muRata 0402 SMD Capacitor 50V ±10% X7R (4 Variants)

2.05 2.05 2.05 USD lot(100 pcs)

muRata 0402 SMD Capacitor 50V ±5% COG (11 Variants)

1.01 1.01 1.01 USD lot(100 pcs)

muRata 0402 SMD Capacitor 6.3V ±20% X5R (3 Variants)

4.14 4.14 4.14 USD lot(100 pcs)

muRata 0603 SMD Capacitor ±10% 10V X5R (2 Variants)

3.74 3.74 3.74 USD lot(100 pcs)

muRata 0603 SMD Capacitor ±10% 10V X7R

5.26 5.26 5.26 USD lot(100 pcs)

muRata 0603 SMD Capacitor ±10% 16V X5R (2 Variants)

4.39 4.39 4.39 USD lot(100 pcs)

muRata 0603 SMD Capacitor ±10% 25V X5R (2 Variants)

4.83 4.83 4.83 USD lot(100 pcs)

muRata 0603 SMD Capacitor ±10% 25V X7R (2 Variants)

4.05 4.05 4.05 USD lot(100 pcs)

muRata 0603 SMD Capacitor ±10% 50V X7R (6 Variants)

2.72 2.72 2.72 USD lot(100 pcs)

muRata 0603 SMD Capacitor 1uF(105) ±10% 16V X7R

5.40 5.40 5.4 USD lot(100 pcs)

muRata 0603 SMD Capacitor 1uF(105) ±10% 50V X5R

5.06 5.06 5.0600000000000005 USD lot(100 pcs)

muRata 0603 SMD Capacitor 1uF(105) ±10% 50V X5R
5.06 5.06 5.0600000000000005 USD

muRata 0603 SMD Capacitor ±20% 6.3V X5R (2 Variants)

4.48 4.48 4.48 USD lot(100 pcs)

muRata 0402 SMD Capacitor 2nH 900mA ±0.3nH

1.15 1.15 1.1500000000000001 USD lot(100 pcs)

muRata 0402 SMD Capacitor 2nH 900mA ±0.3nH
1.15 1.15 1.1500000000000001 USD

muRata 0402 SMD Capacitor 3.0nH 800mA ±0.3nH

0.64 0.64 0.64 USD lot(100 pcs)

muRata 0402 SMD Capacitor 50V ±0.1 COG (3 Variants)

0.97 0.97 0.97 USD lot(100 pcs)

muRata 0402 SMD Capacitor 50V ±0.25pF COG (2 Variants)

0.92 0.92 0.92 USD Piece

muRata 0402 SMD Capacitor 50V ±10% X7R (4 Variants)

2.05 2.05 2.05 USD lot(100 pcs)

muRata 0402 SMD Capacitor 50V ±5% COG (11 Variants)

1.01 1.01 1.01 USD lot(100 pcs)

muRata 0402 SMD Capacitor 6.3V ±20% X5R (3 Variants)

4.14 4.14 4.14 USD lot(100 pcs)

muRata 0603 SMD Capacitor ±10% 10V X5R (2 Variants)

3.74 3.74 3.74 USD lot(100 pcs)

muRata 0603 SMD Capacitor ±10% 10V X7R

5.26 5.26 5.26 USD lot(100 pcs)

muRata 0603 SMD Capacitor ±10% 16V X5R (2 Variants)

4.39 4.39 4.39 USD lot(100 pcs)

muRata 0603 SMD Capacitor ±10% 25V X5R (2 Variants)

4.83 4.83 4.83 USD lot(100 pcs)

muRata 0603 SMD Capacitor ±10% 25V X7R (2 Variants)

4.05 4.05 4.05 USD lot(100 pcs)

muRata 0603 SMD Capacitor ±10% 50V X7R (6 Variants)

2.72 2.72 2.72 USD lot(100 pcs)

muRata 0603 SMD Capacitor 1uF(105) ±10% 16V X7R

5.40 5.40 5.4 USD lot(100 pcs)

muRata 0603 SMD Capacitor 1uF(105) ±10% 50V X5R

5.06 5.06 5.0600000000000005 USD lot(100 pcs)

muRata 0603 SMD Capacitor 1uF(105) ±10% 50V X5R
5.06 5.06 5.0600000000000005 USD

muRata 0603 SMD Capacitor ±20% 6.3V X5R (2 Variants)

4.48 4.48 4.48 USD lot(100 pcs)